Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 07:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-07
     Inspirace do mezipředmětových vztahů Akce č. 4-01-2-07

Obsah: Konference Inspirace do mezipředmětových vztahů je závěrečnou konferencí projektu Velké školní klíčování. Cílem konference je prezentovat realizované projekty a prostřednictvím ukázkových hodin a workshopů se podělit o cenné zkušenosti získané při zavádění mezipředmětové spolupráce.
Ukázkové hodiny: Země 2111, Památky – sochy Novopacka, Politické a ekonomické mezníky ČR a Evropy ve 20. století, Notační software MuseScore, "Němčina, náš mateřský jazyk", Práce s písní, Práce s říkadly, Cesta z listového těsta – Vypravěčství, Typicky české, anglické, německé, Angličtina v matematice a IVT
Workshopy: Ledolamky, Google Aplikace v projektech, Jsem týmový hráč? Mezinárodní inspirace, Aktivizující metody, Projektové fígle, Cesta z listového těsta – 1. krok ke čtenářství

Program konference

9:00 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:15 Představení projektu
10:15 – 10: 30 Informace o mezipředmětovém vyučování
10:30 – 10:45 Přestávka
10:50 – 12:30 Dopolední blok – ukázkové hodiny

Odpolední část:
13:00 – 16:00 Odpolední blok – workshopy
16:00 – 16:30 Oficiální zakončení
16:30 - 17:00 Volná diskuze a občerstvení

Každý účastník obdrží metodickou příručku Příklady dobré praxe a informace o projektu.
Určeno:učitelům všech typů škol
Lektor:Tým pedagogů Gymnázia a SOŠ pedagogické Nová Paka
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Více informací na http://vsk.gymnp.cz/konference/program-konference nebo na stránkách http://vsk.gymnp.cz/konference/workshopy a http://vsk.gymnp.cz/konference/ukazkove-hodiny.
Přihlásit se lze na www.cvkhk.cz nebo na http://vsk.gymnp.cz/formular, jana.zizkova@gymnp.cz..

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. únor 2012 03. únor 2012 9:30-16:00 hodin Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401207 číslo vzdělávací akce 4-01-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích