Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:44 CET
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-09
     Možnosti logoterapie Akce č. 2-01-2-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Logoterapie nejen jako psychoterapeutický směr, ale i jako určitá životní filozofie. Osou tohoto směru je nacházení smysluplnosti v každodenním životě. Náhled na motivy vlastního chování, podpora přijetí sebe sama, podpora hledání osobního smyslu v životě, včetně zážitkových metod. Ujasnění motivů ve své profesi, zvláště pak zkvalitnění osobního a profesního života.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, pedagogům volného času a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2018 10. květen 2018 8:00 - 14:30 hodin Trutnov, Malé náměstí 158   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201209 číslo vzdělávací akce 2-01-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích