Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-00-2-01
     Správní řízení ve škole Akce č. 2-00-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Specifika správního řízení ve škole a praktická doporučení zejména pro účely základních škol, a to v oblasti zápisů (do MŠ, ZŠ - včetně nastavení kritérií pro přijímání tak, aby byla v souladu se zákonem a současně efektivní pro účely školy). Rozhodování o přijetí či nepřijetí a odkladech, instituty správního řízení a jejich používání (vedení spisu, doručování), vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, nakládání s osobními údaji během správního řízení. Seznámení s kazuistikami s ilustrací specifik (spory zákonných zástupců nezletilých žáků, souběh dvou řízení u jednoho účastníka, uplatnění opravných prostředků). Vyřizování odvolání, řešení stížností. Nejčastější chyby a upozornění na některá úskalí.
Určeno:ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ a ZŠ
Lektor:Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program je realizován ve spolupráci se společností Společně k bezpečí, z. s., která je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. únor 2019 06. únor 2019 13:00 - 17:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 200201 číslo vzdělávací akce 2-00-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích