Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 17:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-08
     Pracovní činnosti - inovace a výuka v praxi Akce č. 1-01-1-08

Obsah: Náměty k pracovním činnostem pro chlapce i dívky v rámci oblasti Člověk a svět práce. Možnosti pro různé úrovně vybavenosti škol a k rozvoji mezipředmětových vztahů. Ukázky zpracování ŠVP, tematických okruhů a přípravy vyučovacích hodin. Práce s technickými materiály, základy technického kreslení a čtení technické dokumentace, jednoduchý design a konstruování na PC, elektrotechnika kolem nás (práce s elektro stavebnicemi). Ukázky DUM k jednotlivým okruhům.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petr Vitásek
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-15283/2015-1-569
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste notebook s možností instalace výukového programu (podmínka účasti na semináři) a flash disk

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2015 19. říjen 2015 9:00 - 14:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101108 číslo vzdělávací akce 1-01-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích