Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:23 CET
Podrobný popis akce číslo 2-07-2-01
     Efektní experimenty pro výuku chemie Akce č. 2-07-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Workshop s nabídkou jednoduchých experimentů s cílem zaujmout žáky pro další studium. Seznámení s oblastmi technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty (i ohnivé, výbušné) s kapalným dusíkem a další (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). Technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Prezentace pokusů z celého spektra vědního oboru chemie (anorganická chemie, obecná, fyzikální, organická a biochemie) s možností vyzkoušení.
Určeno:učitelům chemie 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. a Mgr. Luděk Míka
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Doprava na místo konání individuální. S sebou přineste přezůvky a pracovní plášť.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. duben 2018 06. duben 2018 9:00 - 15:30 hodin Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 207201 číslo vzdělávací akce 2-07-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích