Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 22. duben 2018 @ 23:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-13
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání Akce č. 1-01-2-13

Obsah: Studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - základy obecné pedagogiky a didaktiky, základy psychologie, základy pedagogiky volného času + nepovinný seminář k vypracování závěrečné práce. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Úspěšný absolvent získá osvědčení k doložení kvalifikace pro výkon práce pedagoga volného času a asistenta pedagoga (absolventi VOŠ i pro výkon vychovatele).
Určeno:pedagogickým pracovníkům, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Lektor:tým zkušených lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10162/2014-1-385
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 12 000 Kč/celé studium
Poznámka: S sebou noste přezůvky. Předpokládané zahájení studia v květnu 2017. Přesné termíny budou stanoveny po přijetí dostatečného počtu přihlášek (uzávěrka 30. dubna 2017).
Pokračování studia v 1. pololetí šk. roku 2017/2018 v předpokládaných termínech 5. 9., 8. 9., další dva budou upřesněny spolu s termínem závěrečné zkoušky. Možnost domluvy termínů v období letních prázdnin s dřívějším ukončením studia.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. květen 2017 30. duben 2017 9:00 - 15:30 hodin, zahájení Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
12. květen 2017 30. duben 2017 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
24. květen 2017 30. duben 2017 8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
25. květen 2017 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
31. květen 2017 30. duben 2017 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
3. červen 2017 30. duben 2017 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. červen 2017 30. duben 2017 8:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
14. červen 2017 30. duben 2017 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
16. červen 2017 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
23. červen 2017 30. duben 2017 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
28. červen 2017 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
30. červen 2017 30. duben 2017 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
14. srpen 2017 30. duben 2017 9:00 - 16:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
15. srpen 2017 30. duben 2017 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
1. září 2017 30. duben 2017 12:00 - 15:00 hodin, obhajoba záv. práce, záv. zko Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101213 číslo vzdělávací akce 1-01-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích