Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 17:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-1-05
     Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení v souladu se zásadami GDPR Akce č. 4-00-1-05

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo něj v souladu se zásadami GDPR. Základní právní předpisy - princip subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu; orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence; základní zásady činnosti správních orgánů a jejich aplikace v oblasti školství; správní řízení - postup před jeho zahájením, řízení v 1. stupni, založení spisu, účastníci řízení, zastoupení, náležitosti rozhodnutí, oprávněná úřední osoba, věcná a místní příslušnost; správní řízení při přijímání dětí a žáků do škol; další možnosti použití správního řízení podle školského zákona; odvolací řízení v oblasti školství, autoremedura; rozhodnutí v oblasti školství, na která se správní řád nevztahuje; nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy.
Určeno:ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. leden 2019 04. leden 2019 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400105 číslo vzdělávací akce 4-00-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích