dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 22. únor 2020 @ 23:36 CET
Podrobný popis akce číslo 3-08-1-02
     Náměty a ukázky pohybových aktivit a cvičení Akce č. 3-08-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na seznámení s různými pohybovými aktivitami a cvičebními programy. Praktické ukázky více či méně známých pohybových aktivit a cvičení (Aerokickbox, Břišní pekáč, Tabata, Pilates, Jóga), které zpestří hodiny tělesné výchovy a pohybové činnosti se žáky a vedou ke zvýšení celkové tělesné kondice.
Určeno:učitelům tělesné výchovy 2. stupně ZŠ, SŠ
Lektor:Bc. Lucie Hejduková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-36105/2015-1-959
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou vezměte sportovní oblečení a obuv, ručník a nápoj.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. říjen 2018 08. říjen 2018 9:00 - 12:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308102 číslo vzdělávací akce 3-08-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích