Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-07
     Exkurze učitelů v MŠ Akce č. 4-02-1-07

Obsah: Návštěva zrekonstruované 2třídní MŠ, která je součástí základní školy. Ukázka námětu pro práci s dětmi - netradiční čertovská besídka. Seznámení s netradičním režimem a organizací činností a her v průběhu dne, zaměření školy na pohybové aktivity, využívání horolezecké stěny, hru na dětské hudební nástroje. Prohlídka zařízení. Diskuse k problematice.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Zdena Erlebachová a kolektiv MŠ
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: MŠ se nachází ve středu obce před kostelem, od autobusové zastávky ve směru na Jičín, po pravé straně
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Doprava na místo konání individuální.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. listopad 2018 21. listopad 2018 8:30 - 13:30 hodin MŠ Ostroměř, Školní 315   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402107 číslo vzdělávací akce 4-02-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích