Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 18. červen 2018 @ 23:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-23
     Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-23

Obsah: Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře. Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně. Podpůrná opatření 1. stupně - metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů. Plán pedagogické podpory - formulář - obsah, ujasnění účelu a způsob vyhodnocování. Komunikace a spolupráce pedagogického sboru při přípravě plánu pedagogické podpory a jeho realizaci.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ SEVER Hradec Králové
Lektor:Bc. Mgr. Radislava Jiřičková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ SEVER Hradec Králové

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. srpen 2017 17. říjen 2016 9:00-16:00 hodin ZŠ SEVER, Hradec Králové, Lužická 1 208   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101223 číslo vzdělávací akce 1-01-2-23
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích