Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-13
     Jak na vlastní hodnocení školy Akce č. 1-00-1-13

Obsah: Má vlastní hodnocení škola dělat? Pokud ano, proč? Co má být jeho obsahem? Jaký je jeho cíl? Jak ho provádět, aby bylo pro školu užitečné? Kdo ho má dělat? Kdy se má dělat? Jaká je role koordinátora ŠVP? Hodnotící nástroje a kritéria. Ukázky z praxe vlastní školy. Diskuse s výměnou zkušeností.
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Jiří Kuhn
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. prosinec 2020 27. listopad 2020 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100113 číslo vzdělávací akce 1-00-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích