Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. říjen 2018 @ 13:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-04
     Objevujeme svět kolem nás Akce č. 1-07-1-04

Obsah: Praktické náměty na vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v oblasti přírodních věd - průřezově a formou jednoduchých experimentů, které budou doplněny základním teoretickým rámcem a příslušnou metodikou. Jak podporovat žáky v objevování světa a rozvinutí širšího spektra klíčových kompetencí, s vazbou na vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Důraz na jednoduché úkony, srozumitelnost vzhledem k cílové skupině, práci s bezpečným materiálem, časovou přiměřenost, nenáročnost realizace. Objevování kyselých a zásaditých vlastností látek v červeném zelí, srovnávání plynů, kapalin a pevných látek, výroba oxidu uhličitého pomocí sopky z modelíny a známé pohádky, zkoumání hustoty látek pomocí kouzelné lampy, recyklace papíru, hra s krystalky soli, kouzelné písmo. Metodický materiál - princip experimentu, časové rozvržení vyučovací hodiny, popis vlastního provedení pokusu, pracovní list pro žáka a další tipy a rady.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 700 Kč (včetně materiálu)

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. leden 2019 ----------     9:30 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107104 číslo vzdělávací akce 1-07-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích