Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-11
     Vývojové charakteristiky dospívání aneb Puberta je, když... Akce č. 2-01-2-11

Akce byla zrušena !

Obsah: Základní principy vývoje mladého člověka, které jsou do jisté míry individuální, ale které se také s určitou pravidelností opakují. Optika vnímání mladého člověka, vlivy utvářející jeho postoj k sobě samému a ke světu, tedy i ke vzdělávání. Psychický vývoj jedince se zaměřením na období pubescence a adolescence. Faktory určující růst a vývoj osobnosti mladého člověka. Úzkost v pubertě a adolescenci, pojem psychospirituální krize a její význam v daném období. Hrozby a výzvy moderních informačních a komunikačních technologií. Výchovně-vzdělávací proces očima dospívajícího. Osobní rovina vztahu k mladému člověku v rámci vztahu učitel - žák.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Jakub Kozák
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2019 10. květen 2019 9:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201211 číslo vzdělávací akce 2-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích