Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-04
     Exkurze ve firmě - setkání s firmou Akce č. 1-11-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Exkurze ve společnosti MZ Liberec, a. s., která navrhuje, vyrábí, dodává a montuje rozvody medicinálních a technických plynů. Seznámení s historií podniku, výrobními programy společnosti a jednotlivými výrobními závody. Základní požadavky na profil žáka a možnost dalšího uplatnění absolventů SOŠ a SOU na odborných pracovištích společnosti. Informace o možnostech exkurzí pedagogů se žáky. Konstrukce dle zákaznické modifikace, vývoj, výroba a distribuce výrobků do různých zdravotnických zařízení v ČR a ostatních oblastí světa. Prohlídka podniku, ukázka pracovního prostředí společnosti. Diskuse k možnostem spolupráce školy a firmy.
Určeno:učitelům odborných předmětů SŠ se zaměřením na obory strojírenským, elektro a zdravotnickým zaměřením
Lektor:Soňa Brčáková a další zaměstnanci firmy MZ Liberec, a. s.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. duben 2019 09. duben 2019 9:00 - 15:00 hodin Rudník 4, Rudník u Vrchlabí   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111204 číslo vzdělávací akce 1-11-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích