Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 18:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-07
     Práce se systémem InspIS ŠVP a InspIS PORTÁL Akce č. 1-00-1-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na nácvik práce s informačními systémy InspIS ŠVP, který prošel aktuálními změnami, a InspIS PORTÁL, vyvinutými ČŠI.
InspIS ŠVP - slouží k vytváření a editaci školního vzdělávacího programu; systematicky vede uživatele tvorbou ŠVP a zajišťuje formální podobu dokumentu; pomocí předdefinovaných vazeb pomáhá zajistit jeho soulad s příslušným rámcovým vzdělávacím programem a jeho revizemi; poskytuje automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd formou metodických poznámek a příkladů dobré praxe.
InspIS PORTÁL - umožňuje snadné a efektivní vyhledávání informací o školách dle zadaných parametrů; poskytuje speciální aplikaci, kterou školy mohou využívat pro jednoduchou tvorbu svých vlastních webových stránek (dobře využitelné např. pro málotřídní školy).
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Tomáš Pavlas
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. listopad 2018 24. říjen 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100107 číslo vzdělávací akce 1-00-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích