Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-10-1-03
     Vánoční automatická kresba Akce č. 4-10-1-03

Obsah: Dílna na téma O umění obdarovat a přijímat a o době klidu a rozjímání v nás. Malování jako relaxační i sebepoznávací činnost pro nás samotné i pro děti a žáky. Kresba a malba jako nástroj poznání sebe sama, uklidnění, naladění, pomoc při řešení různých problémů.
Určeno:pedagogické a nepedagogické veřejnosti
Lektor:Mgr. Zuzana Weissová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste čisté bílé papíry formátu A4 (papíry do tiskáren, kopírek, čtvrtky), pastelky (všechny barvy), ořezávátko, obyčejnou tužku. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. prosinec 2018 05. prosinec 2018 8:00 - 12:00 hodin ZŠ Jičín, Železnická 460   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410103 číslo vzdělávací akce 4-10-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích