Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 22. duben 2018 @ 23:33 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-06
     Práce v týmu - OBJEDNÁVKA Akce č. 4-01-2-06

Obsah: Program: 28.8. Týmová spolupráce ve škole PhDr. Bernardová, Ph.D., 10 - 16:00 hodin
29.8. BOZP - seznámení se základními informacemi pro pedagogické pracovníky Robert Křepinský, 10 - 13:00 hodin
30.8. Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně Mgr. Irena Šimralová, 10 - 13:00 hodin

Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., Robert Křepinský, Mgr. Irena Šimralová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZUŠ Jičín

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. - 30. srpen 2017 25. červen 2017 10 - 16:00 hodin Prostřední mlýn u Železnice   Přihláška na všechny termíny
29. srpen 2017 ----------     10 - 13:00 hodin Prostřední mlýn u Železnice    
30. srpen 2017 ----------     10 - 13:00 hodin Prostřední mlýn u Železnice    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401206 číslo vzdělávací akce 4-01-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích