Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:40 CET
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-03
     Náročné a zátěžové situace Akce č. 4-01-2-03

Obsah: Informace o příčinách vzniku patologického a zátěžového jednání, předání zkušeností jak hledat emoční příčinu stále se opakujícího nevhodného a patologického jednání člověka, které zatěžuje jak jeho samého tak okolí. Proč a za jakých podmínek toto jednání u jedince vzniká. Kde vzniká příčina těchto jevů a jak moc ovlivňuje budoucnost člověka. Jak je možné toto nastavení z dob minulých změnit, aby vše bylo uvedeno do souladu a harmonie, jak s jedincem samým tak s okolím, jak v nich pomoci sobě a nepřenášet nevhodné chování na druhé.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, metodikům prevence a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Anna Svobodová, DiS.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2018 10. květen 2018 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401203 číslo vzdělávací akce 4-01-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích