Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:43 CET
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-03
     Co má vědět rodič, než dá dítě do MŠ Akce č. 2-02-2-03

Obsah: Interaktivní seminář seznamující s informacemi, které je důležité předat rodičům před vstupem a v průběhu docházky jejich dětí do MŠ s cílem zefektivnit a sjednotit přístup všech, kteří se o dítě starají. Vývoj a nastavení dětského mozku v období předškolního věku. Možnosti skupinové a individuální výchovy. Pravidla jako důležitý výchovný prvek. Rozdíl vnímání a reagování mužského a ženského mozku, rizika komunikace ryze ženského kolektivu s chlapci a otci. Individuální a skupinové vedení rozhovorů s rodiči a předávání informací o dětech.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Karel Opravil
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. duben 2018 13. duben 2018 9:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202203 číslo vzdělávací akce 2-02-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích