Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:41 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-02
     Jaro mhouří obě víčka, namáčí se do sluníčka Akce č. 4-02-2-02

Obsah: Tvůrčí pracovní dílna zaměřená na využití jarního projektu k seznamování dětí s jarním obdobím a jeho hlavními znaky. Propojení jarních textů, básniček a říkadel s pohybem a hudbou, logopedickou prevencí a rozvojem grafomotoriky. Dramatická část - námět na zpracování jarního projektu do programu besídky nebo veřejného vystoupení s dětmi. Metodický materiál.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Václava Tmejová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: !Změna místa konání do ZŠ Železnická 460, JC!

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. březen 2018 28. únor 2018 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402202 číslo vzdělávací akce 4-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích