Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 27. červenec 2017 @ 22:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-40
     Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření v praxi základních škol - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-01-2-40

Obsah: Seminář poskytující informační podporu ředitelům, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a asistentům pedagoga k realizaci společného vzdělávání v ZŠ v souladu se změnou zákona č. 561/2005 Sb., platnou od 1. 9. 2016. Společné vzdělávání v aktuálním znění školského zákona a souvisejících právních předpisů. Přehled a členění podpůrných opatření. Role školy a školských poradenských zařízení. Poskytování podpůrných opatření 1. stupně. Plán pedagogické podpory. Poskytování podpůrných opatření 2.-5. stupně. Individuální vzdělávací plán. Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9 školského zákona. Doporučené postupy k zavádění společného vzdělávání. Změny kurikulárních dokumentů (změny RVP ZV, úpravy ŠVP podle aktuálního znění RVP ZV). Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření v ZŠ. (0,5 hodiny)
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Akce na objednávku školy

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. srpen 2017 ----------     9:30 - 17:00 hodin Penzion Za Vodou, Dvůr Králové nad Labempřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101240 číslo vzdělávací akce 1-01-2-40
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích