Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:42 CET
Podrobný popis akce číslo 5-00-2-02
     Řešení aktuálních problémů řízení školy Akce č. 5-00-2-02

Obsah: Pracovní setkání ředitelů škol zaměřené na přijímací řízení do základní školy, správní řízení a aktuální změny ve školských právních předpisech. Zápis do první třídy ZŠ - problematika kritérií, "spádovosti", odklad školní docházky, přestup, přijetí dětí ve střídavé péči. Další příklady z praxe ve výkonu státní správy při rozhodování o právech a povinnostech žáků a jejich zákonných zástupců.
Určeno:ředitelům a vedoucím pracovníkům ZŠ
Lektor:Mgr. Svatava Odlová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. březen 2018 08. březen 2018 13:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500202 číslo vzdělávací akce 5-00-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích