Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:15 CET
Podrobný popis akce číslo 4-00-2-03
     Přijímací řízení Akce č. 4-00-2-03

Obsah: Přijímací řízení 2018 aneb Co se mění v souvislosti s novelou školského zákona. Postupy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání. Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), prováděcí předpisy, stanovení kritérií přijetí, podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti. Účastníci řízení a jejich zastoupení, založení správního spisu a jeho vedení, tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby). Oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, odvolací řízení, autoremedura, ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů). Nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy, aktuality k datu konání semináře.
Určeno:ředitelům, zástupcům ředitelů a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2018 15. březen 2018 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400203 číslo vzdělávací akce 4-00-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích