Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-2-01
     Efektivní metody ve výuce začátečníků - anglický jazyk Akce č. 1-04-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: 4dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřený na přípravu a vedení vyučovací hodiny, jejímž východiskem je poslechové cvičení a obrazový materiál. Principy metodiky rozvoje mluvních dovedností žáků v počáteční etapě výuky cizího jazyka - smyslové vnímání, přiměřenost, názornost, spolupráce, kreativita, spontánnost, autonomie. Provázanost poslechových a komunikačních aktivit, důležitost vnímání více smysly, význam obrazových podnětů a dalších pomůcek ve výuce začátečníků. Funkční začlenění metod čtení s porozuměním a psaní ve výuce na 1. stupni ZŠ - v jaké etapě výuky, v které části vyučovací hodiny, s jakými výstupy. Náměty k využití metody CLIL v různých předmětech, zapojení prvků CLIL do hodin angličtiny. Ukázky a rozbor modelových vyučovacích hodin, diskuse o efektivitě jednotlivých částí, možnosti adaptace demonstrovaných aktivit dle úrovně žáků.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:PaedDr. Zdena Hartingerová a PaedDr. Miluška Karásková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 2 400 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. březen 2019 02. březen 2019 12:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
13. březen 2019 ----------     12:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
3. duben 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin ZŠ Hradec Králové, tř. SNP 694   Akce byla zrušena
16. duben 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin ZŠ Hradec Králové, tř. SNP 694   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104201 číslo vzdělávací akce 1-04-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích