Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 21. říjen 2019 @ 04:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-07
     Emoční inteligence v ZŠ aneb Vím, kdo jsem Akce č. 3-01-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s pojmem emoční inteligence. Jak vznikly potřeby v nás a jejich role v životě. Důsledek nenaplněných potřeb - zlost, agresivita, šikana, návyky vytvořené v dětství a jak fungují do dospělosti. Jak se osvobodit z těchto závislostí. Náměty her pro rozvoj emoční inteligence na základní škole.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálních škol, pedagogům volného času a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Miluše Menšíková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. květen 2018 07. květen 2018 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301207 číslo vzdělávací akce 3-01-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích