Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-04-1-01
     Skupinové komunikační aktivity v hodinách němčiny Akce č. 5-04-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Využití skupinové práce žáků na zadané téma ve výuce německého jazyka. Náměty možných témat - jednání v bance, v pojišťovně, v soudní síni. Motivace k samostatné práci v cizím jazyce, rozšíření slovní zásoby, komunikaci a vzájemné podpoře v rámci skupiny. Slovník potřebných výrazů jako podpora. Přes češtinu k překladu, dialogu a způsobu hodnocení. Náměty, jak práci žákům zatraktivnit, prezentace, jak zapojit všechny žáky do zpracování vybraných konverzačních témat.
Určeno:učitelům německého jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Vlasáková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. září 2018 14. září 2018 14:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 504101 číslo vzdělávací akce 5-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích