Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 20:07 CET
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-04
     Hudební hry aneb Když učitel nezpívá Akce č. 5-10-2-04

Obsah: Seminář pro učitele, kteří nejsou vybaveni hudebním nadáním k muzicírování s dětmi, ale přesto mají chuť pracovat při hudební výchově aktivními a hravými formami a rozvíjet u nich kreativitu a kladný vztah k hudbě. Herní činnosti s využitím prostředků ICT v hodinách HV. Náměty na hudební hry - s pohybem (Kartičky), s melodií (Hudební truhla), s poznáváním not (Hudební fotbal), s poznáváním a tříděním nástrojů, s řešením otázek formou postupného odkrývání indicií, s hudebními kvízy, se skrytými obrázky. Vyzkoušení tvorby vybraných výukových materiálů pro práci s interaktivní tabulí - postup krok po kroku pod vedením lektora s využitím dostupných zdrojů a instruktážních videí.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Vladislava Tichá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. květen 2018 09. květen 2018 13:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510204 číslo vzdělávací akce 5-10-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích