Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-04
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr Akce č. 1-01-2-04

Obsah: První semestr 4semestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v celkové délce 250 hodin (200 hodin výuky, samostudia a 50 hodin odborných stáží). Obsahuje 9 základních modulů - Poradenské systémy a primární prevence ve školství, Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence, Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb, Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy, Systém primární prevence ve školství, Školní třída, její vedení a diagnostika, Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu), Sociálně nežádoucí jevy, Monitorování a evaluace primární prevence.
V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifiku tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Celé studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a složením závěrečné zkoušky před zkušební komisí.
Určeno:absolventům magisterského studijního programu jakéhokoliv učitelského oboru, nebo absolventům magisterského studia neučitelského zaměření, doplněného o pedagogické vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., kteří jsou, nebo se připravují na pozici školního metodika prevence
Lektor:JUDr. Břetislav Brejcha, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Hana Kvasničková, Mgr. Jiří Sixta, PhDr. Jan Svoboda, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá a další zkušení lektoři
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 10 000 Kč/celé studium
Poznámka: Studium bude díky finančnímu příspěvku Královéhradeckého kraje realizováno za sníženou cenu. Předpokládaný termín pokračování studia 12. 9., 25.9., 7.11., 4.12. 2018, další budou upřesněny. Odevzdání ročníkové práce do 30. 1. 2019. Předběžný termín odevzdání závěrečné práce 1. 11. 2019, závěrečné zkoušky předpoklad 5.12. 2019. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2018 02. březen 2018 zahájení 9:00 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
19. duben 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
17. květen 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
30. květen 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
5. červen 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
12. červen 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101204 číslo vzdělávací akce 1-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích