Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 15. prosinec 2018 @ 17:43 CET
Podrobný popis akce číslo 4-10-2-02
     Boomwhackers II Akce č. 4-10-2-02

Obsah: Hudební dílna zaměřená na využití nového hudebního nástroje Boomwhackers - sadě unikátních perkusních nástrojů - umělohmotných tubusů, které jsou laděny na určité tóny ve spojení s dalšími perkusemi Orffovského typu. Díky odlišné délce každý kus při úderu vydává jinak vysoký tón. Boomwhackers, jsou snadno ovladatelné, pro všechny bezpečné a barevně atraktivní, do interpretace lze zapojit každého jednotlivce malé i velké skupiny. Seznámení s hrou na nástroj, limity využívání boomwhackerů v souvislosti se specifiky skupin dětí a žáků, rady pro zvládání obtíží při výuce. Metodické postupy a ukázky pracovních materiálů.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Ing. Katarína Kalvodová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Ovládnutí práce s boomwhackers předpokládá základní znalosti hudební teorie, účastníci obdrží v elektronické podobě notové materiály k výuce a internetové odkazy k audiovizuální inspiraci. S sebou přineste přezůvky. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. březen 2018 13. březen 2018 9:00 - 12:00 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410202 číslo vzdělávací akce 4-10-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích