Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-02
     Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě Akce č. 4-01-1-02

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin. Důvody zařazení třídnických hodin nebo práce se třídou do ŠVP. Proč pracovat se vztahy ve třídě? Proč zařazovat třídnické hodiny? Skupinová dynamika - seznámení s pojmy a okruhy: školní třída jako sociální skupina, bezpečí ve třídě, utváření důvěry, soudržnost třídy, atmosféra, klima třídy. Sociální role a pozice žáka, reciproční chování. Podskupiny. Styl vedení, komunikační dovednosti , neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba. Kooperace x soutěživost. Jak vést třídnické hodiny? Jak pracovat se třídou? Struktura třídnické hodiny - hodiny práce se třídou: práce v komunitním kruhu, pravidla komunity, ladění ve skupině, aktivita, hra, reflexe žáka - sebezkušenostní část s možností vyzkoušet si prakticky hru nebo aktivitu.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. Martina Grohmanová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Vzdělávací program je realizován ve spolupráci se společností Společně k bezpečí, která je držitelem akreditace a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. říjen 2018 17. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401102 číslo vzdělávací akce 4-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích