Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:40 CET
Podrobný popis akce číslo 4-03-2-02
     Nápadník do hodin českého jazyka Akce č. 4-03-2-02

Obsah: Praktický seminář zaměřený na využití motivačních, pohybových a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ - RVP, výstupy, učivo. Nápadník her, praktické aktivity formou aktivizujících činností do hodin mluvnice a slohu, prvky dramatické výchovy, hry na posílení sociálních vazeb v kolektivu. Využití novin a časopisů v ČJ, praktické aktivity formou aktivizujících činností v hodinách literatury, metody kritického myšlení, pojmová mapa. Tvorba DUM a jejich využití ve výuce ČJ, ukázky pomůcek, které si lze vyrobit k použití během párové či skupinové práce tak, aby si děti byly schopny samy rychle zkontrolovat správnost své odpovědi.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jan Horák
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2018 06. březen 2018 12:00 - 15:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403202 číslo vzdělávací akce 4-03-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích