Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 21. červenec 2019 @ 15:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-06
     Příčiny vzniku rizikového chování dětí a žáků Akce č. 2-01-2-06

Obsah: Seznámení s přehledem různých přístupů k vysvětlení vzniku rizikového chování (závislostní chování, agresivita, šikana, rizikové sexuální chování atd.) a jejich aplikací do vlastní výchovně vzdělávací praxe. Přehled možných faktorů podílejících se na vzniku nežádoucího chování (vrozené dispozice, psychologické teorie, sociologické teorie). Situační teorie, psychologický výklad rizikového chování, současné názory na problematiku. Konkrétní příklady z praxe, ukázky experimentů, výzkumů atd. Možnosti využití teoretického vysvětlení vzniku rizikového chování v praxi.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol, asistentům pedagoga, vychovatelům a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Martin Kaliba
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. květen 2018 26. duben 2018 8:15 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201206 číslo vzdělávací akce 2-01-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích