Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-05
     Další náměty z Montessori pedagogiky ve výuce AJ - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU A ČASU KONÁNÍ z 8.1. na 10.5.2019, 9:30 - 13:30 hodin! Akce č. 1-04-1-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář volně navazující na program Principy Montessori pedagogiky ve výuce AJ. Náměty na výuku cizího jazyka názornou formou a ve spojení s pohybem. Pochopení a upevňování gramatických jevů přes smyslové vnímání (především hmat). Vyzkoušení škály aktivit, které jsou kompatibilní s jakoukoli učebnicovou řadou a mohou být ihned zapojeny do běžné výuky - např. slovesné časy, uzavřené otázky a odpovědi apod. Ukázky pomůcek a metodických postupů, vyhodnocení a možnosti využití prezentovaných forem práce pro další komunikační situace.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a 1. i 2. stupně speciálních ZŠ
Lektor:Lucie Urbančíková, M.Ed
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. květen 2019 ----------     9:30 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104105 číslo vzdělávací akce 1-04-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích