Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 15:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-02
     Jak učit anglicky metodou CLIL Akce č. 2-04-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin. Seznámení s možnostmi výuky cizího jazyka metodou CLIL - osvojování znalostí a dovedností ve více předmětech současně. Jak učit anglicky v hodinách jazyka a čtení, jak využít výuku anglického jazyka v matematice. Doplnění práce aktivitami na pochopení a procvičení jazyka a vedoucí k osvojení si základních poznatků v obou jazycích, českém i anglickém. Nabídka a vyzkoušení aktivit doplněných o jazyková cvičení.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ s jazykovou úrovní minimálně B1 podle SERRJ
Lektor:Mgr. Sylvie Doláková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie.Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, nůžky, lepidlo, barevné papíry a eurosložku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. listopad 2018 23. říjen 2018 9:00 - 16:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204102 číslo vzdělávací akce 2-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích