Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-02
     Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost Akce č. 3-02-1-02

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na problematiku nezastupitelnosti předškolního období pro rozvoj dovedností, schopností vnímání, myšlení, paměti, fantazie, představivosti a řeči z hlediska čtenářské gramotnosti. Principy rozvoje předčtenářské a předmatematické gramotnosti v závislosti na věku a vývojových odlišnostech dětí. Práce s metodami, pomocí kterých dítě získává první čtenářské zkušenosti. Ukázky různých aktivit k rozvoji schopnosti naslouchat s porozuměním. Hry pro rozvoj řeči a řečových schopností. Pohybové hry k rozvoji smyslového vnímání, grafomotoriky a hrubé a jemné motoriky. Praktické činnosti k rozvoji fantazie, hra na ilustrátory, vymýšlení příběhů a pohádek.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. říjen 2018 24. září 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302102 číslo vzdělávací akce 3-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích