Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:13 CET
Podrobný popis akce číslo 1-05-2-03
     Praha barokní - světla a stíny Akce č. 1-05-2-03

Obsah: Exkurze zaměřená na informace o Praze z doby 17. století. Sledování stop minulosti z období dějin naší země a procházka historickým centrem města. Valdštejnský palác, Vrtbovská zahrada, dům Jana Keplera, poslední roubenice v Praze, první Diezenhoferova pražská stavba. Seznámení účastníků s Prahou císařskou, barokní, velkolepou i zapomenutou.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol a ZUŠ
Lektor:Mgr. Ivan Bauer
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Sraz v 9:45 hodin ve vestibulu stanice metra A Malostranská.
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Doprava účastníků do místa konání a stravování individuální. Součástí poplatku je vstupné účastníků do památkových objektů. Sraz v 9:45 hodin ve vestibulu stanice metra A Malostranská.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. červen 2018 31. květen 2018 10:00 - 17:00 hodin Praha   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105203 číslo vzdělávací akce 1-05-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích