Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 27. květen 2018 @ 07:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-2-03
     Praha barokní - světla a stíny/POZOR! ZMĚNA TERMÍNU NA 8.6.2018! Akce č. 1-05-2-03

Obsah: Exkurze zaměřená na informace o Praze z doby 17. století. Sledování stop minulosti z období dějin naší země a procházka historickým centrem města. Valdštejnský palác, Vrtbovská zahrada, dům Jana Keplera, poslední roubenice v Praze, první Diezenhoferova pražská stavba. Seznámení účastníků s Prahou císařskou, barokní, velkolepou i zapomenutou.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol a ZUŠ
Lektor:Mgr. Ivan Bauer
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Doprava účastníků do místa konání a stravování individuální. Součástí poplatku je vstupné účastníků do památkových objektů. Další informace budou přihlášeným účastníkům upřesněny. Změna termínu konání z 25.5.2018 na 8.6.2018.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. červen 2018 01. červen 2018 10:00 - 17:00 hodin Prahapřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105203 číslo vzdělávací akce 1-05-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích