Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 19:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-14
     Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ Akce č. 1-02-1-14

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin. Seznámení se zásadami konstruktivistického přístupu ke vzdělávání a uplatňování humanizace a individualizace předškolního vzdělávání. Podmínky zavádění a realizace třífázového modelu učení v podmínkách předškolního vzdělávání jako aktivizující metody a nástroje motivace dětí. Ukázky organizačních forem práce (individuální, skupinová, hromadná) s důrazem na podporu sebehodnocení dětí. Možnosti rozvoje kooperativního, problémového a prožitkového učení v předškolním vzdělávání.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. leden 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102114 číslo vzdělávací akce 1-02-1-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích