Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-03
     Spisová služba ve školách (včetně aplikace GDPR) Akce č. 1-00-1-03

Obsah: Seminář zaměřený na spisovou službu ve školách a školských zařízeních, do jehož obsahu bude přiměřeně zakomponována i aplikace GDPR. Základní pojmy v archivnictví a spisové službě. Povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby. Oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání). Podací deník vs. software elektronické spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení. Tvorba spisu. Skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce. Spisová rozluka. Tvorba spisového řádu a plánu. Nejnovější legislativní změny.
Určeno:ředitelům, zástupcům ředitelů a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. říjen 2018 27. září 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100103 číslo vzdělávací akce 1-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích