Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:49 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-18
     Práce manažera s prioritami aneb Moderní time management Akce č. 1-00-2-18

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář s cílem představit a popsat nejmodernější metody time managementu a poskytnout praktické rady pod heslem "Svět se zrychluje a stresuje nás. Převezměte kontrolu nad svým časem, zjednodušte si svůj pracovní den a zefektivněte svou práci". Stěžejní pilíře time managementu a jejich vysvětlení. Jak funguje náš mozek a jak této znalosti využít pro plánování. Jak získat kontrolu nad situací. Jak dostat práci z hlavy - přístup A getting Things Done. Jak definovat cíle a vytvářet dlouhodobé horizonty. Jak vyrušování ovlivňuje naši produktivitu a co s tím dělat? Stres a jeho minimalizace.
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Petr Mára
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 4 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že uzávěrka přihlášek je stanovena na 1. května 2018

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. červen 2018 01. květen 2018 9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100218 číslo vzdělávací akce 1-00-2-18
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích