Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-08
     Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole Akce č. 5-02-1-08

Obsah: 4dílný kurz v celkové časové dotaci 24 hodin, zaměřený na specifika práce s dětmi mladšími tří let v předškolním vzdělávání. Problematika fyzického a psychického vývoje, adaptační mechanismy dítěte, legislativní, materiální, personální a provozní podmínky v MŠ. Podmínky vzdělávání. Spolupráce s rodiči, metody a formy vzdělávání. Vhled do praxe ve vybrané mateřské škole se zkušenostmi s prací s dětmi mladšími tří let.
Určeno:učitelům MŠ, speciálních MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Dagmar Anschlagová, Mgr. Martina Černá a Mgr. Hana Otevřelová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 3 000 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky. Změna termínu exkurze do MŠ z 19.12.2018 na 24.1.2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. listopad 2018 21. listopad 2018 9:00 - 14:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška na všechny termíny
12. prosinec 2018 21. listopad 2018 13:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
17. leden 2019 21. listopad 2018 12:30 -18:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
24. leden 2019 21. listopad 2018 7:30 - 14:30 hodin MŠ Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502108 číslo vzdělávací akce 5-02-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích