Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 21:03 CET
Podrobný popis akce číslo 5-08-2-01
     Sestava podle Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky Akce č. 5-08-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na seznámení učitelů se sestavou cviků Ludmily Mojžíšové upravenou pro žáky základních škol. Cvičení pomáhající celkové regeneraci páteře za pomoci pěnových míčků. Pravidelné cvičení obnovuje zdravé držení těla, vytváří nové pohybové návyky, které umožní pohyb bez nadměrného svalového napětí. Postupně dochází k odstranění potíží vyvolaných funkčními poruchami páteře. Rozbor cviků, uvolnění a posílení svalů udržujících správné postavení páteře. Správnou výchozí polohou cviků a s chybami, kterých se cvičenci dopouští. Správné dýchání. Ověření účinku na vlastním těle. Cviky je možné variabilně zařazovat do rozcviček.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a TV 2. stupně ZŠ
Lektor:Eva Otavová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a oblečení na cvičení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. květen 2018 27. duben 2018 10:00 - 14:00 hodin Mateřské centrum Hopsáček, Zelená 157/E, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508201 číslo vzdělávací akce 5-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích