Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-21
     Portfólio žáka Akce č. 1-01-1-21

Obsah: Náměty na práci s portfoliem žáka - k rozvoji osobnosti žáka a jeho hodnocení, jako zpětná vazba pro učitele i nástroj ke spolupráci s rodiči. Širší a užší pojetí portfolia a jeho význam v pedagogické praxi. Cíl, obsah a uspořádání portfólia - specifika s různými věkovými kategoriemi žáků. Aktivní zapojení žáka do tvorby portfolia - individuální přístup, sledování pokroku, rozvoj tvořivosti a sebehodnocení žáků.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 550 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2019 ----------     10:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101121 číslo vzdělávací akce 1-01-1-21
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích