Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-04
     Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních Akce č. 2-01-1-04

Obsah: Legislativa spojená se společným vzděláváním - školský zákon, vyhláška č. 27/2016 Sb. Pojmy integrace, inkluze, společné vzdělávání. Stupně a druhy podpůrných opatření, zapojení asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších pracovníků do výuky. Úloha a postavení školského poradenského zařízení v procesu společného vzdělávání, nové pojetí zprávy a doporučení školského poradenského zařízení. Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán.
Určeno:učitelům ZŠ, metodikům prevence, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Jana Jedličková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. listopad 2018 12. listopad 2018 8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201104 číslo vzdělávací akce 2-01-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích