Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-13
     Osobnost učitele a žáka aneb Autorita, kázeň, respekt Akce č. 1-01-1-13

Obsah: Kultivace vztahů ve školním prostředí, postojů učitelů a žáků, přístupu k autoritě, kázni a respektu. Význam edukace (vzdělávání a výchova), kultivace (zušlechťování a psychosomatické zdokonalování) a socializace (adekvátní přizpůsobení ve společnosti) v rozvoji osobnosti učitele a žáka. Co ovlivňuje kvalitu komunikace a vztahu mezi učitelem a žákem - otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné i pozdní zařazení. Chyby ve výchově a vzdělávání - projevy temperamentu a charakteru velkých a malých, jak žák vnímá učitele, nedostatečné respektování pohlaví dítěte. Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou, radostné ladění, důvěra a direkce ve školách a v rodinách.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:PhDr. Lidmila Pekařová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. říjen 2018 ----------     15:00 - 18:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101113 číslo vzdělávací akce 1-01-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích