Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:38 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-05
     Nápady pro dětské ruce Akce č. 4-02-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická výtvarná dílna zaměřená na netradiční postupy pro zpracování papírových a odpadových materiálů s přihlédnutím k zručnosti a možnostem dětí. Nabídka a přiblížení různých postupů práce, vlastní výroba vybraných námětů - most, dům, auto, káča, klobouk, doplňky do celku např. město, dramatické scénky, využití při hře. Výstava hotových výrobků, fotografií a vzájemná výměna zkušeností.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Vlasta Kaiserová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2018 07. květen 2018 9:00 - 13:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402205 číslo vzdělávací akce 4-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích