Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:31 CET
Podrobný popis akce číslo 4-00-2-05
     Plán pedagogické podpory Akce č. 4-00-2-05

Obsah: Seznámení s informacemi zaměřenými na první stupeň podpůrných opatření poskytovaných na úrovni školy (novela ŠZ, vyhláška č. 27/2016 Sb., a další vyhlášky), tj. na plán pedagogické podpory. Role školy při zajištění podmínek pro účinné nastavování podpůrných opatření. Východiska pro stanovení podpůrných opatření 1. stupně, formy pedagogické diagnostiky, organizace a metody výuky, hodnocení. Podpůrná opatření v oblasti výukových obtíží, v oblasti potíží v chování, v oblasti nadání. Sestavování plánu pedagogické podpory tak aby plnil účel. Role individualizace ve vzdělávání v souvislosti s tvorbou plánu pedagogické podpory, úloha školy při zajišťování podmínek pro účinné nastavování podpůrných opatření 1. stupně - míra povinností. Formy pedagogické diagnostiky, organizace a metody výuky, hodnocení.
Určeno:ředitelům, vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Iva Lüftnerová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Na program přineste Vyhlášku 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a připravte si podklady k vybranému dítěti, na kterém budete vzorově PLPP tvořit.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2018 20. květen 2018 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400205 číslo vzdělávací akce 4-00-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích