Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:51 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-1-01
     Práce s aplikacemi MS Office Akce č. 2-12-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: 3dílný kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin. 1. Práce s Microsoft Office či Google Apps dokumenty, prezentacemi a tabulkami, využití ve školním prostředí, cvičení s online dokumenty. 2.Tvorba a příprava výuky s aplikací Office MIX - nástroj pro Microsoft PowerPoint 2013. Přidávání interaktivních doplňků pro přípravu vlastních výukových materiálů s možností hlasování, komentářů, pro tvorbu a přípravu testů. 3. Bezpečnost počítačových dat. Freeware a ochrana osobních údajů na síti. Internet pro učitele, autorské právo, licence, vyhledávání informací na internetu a jejich používání. Ochrana dat na internetu a bezpečné heslo, ochrana vlastní identity na internetu. Ochrana informací a dat před studenty. Počítačové viry. Typy počítačových virů, způsoby napadení počítačovými viry, způsob ochrany. Náhodné monitorování, metody náhodného odhalení a prevence. Shromažďování dat, spyware, dealery, trojské koně, programy na opravu.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Petr Voda, Zdeněk Heteš a Mgr. et Mgr. Petra Kalibová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a vlastní notebook s požadovaným SW vybavením (informace předá garant akce přihlášeným účastníkům).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. září 2018 12. září 2018 8:30 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
říjen 2018 ----------     8:30 - 13:30 Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
listopad 2018 ----------     8:30 - 13:30 Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212101 číslo vzdělávací akce 2-12-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích