Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:13 CET
Podrobný popis akce číslo 5-06-2-04
     Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ Akce č. 5-06-2-04

Obsah: 1. a 2. část 4dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřeného na rozvoj matematické gramotnosti.
1. Role učitele na 1. stupni ZŠ. Rysy matematického vzdělávání v prvních letech školní docházky a jeho vliv na rozvoj osobnosti dítěte. Didaktické hry pro upevňování matematických schopností a dovedností žáků. Aritmetika a geometrie. Modelování v matematice. Praktické ukázky.
2. Metody motivace žáků pro výuku matematiky. Výukové postupy a nabídka činností. Představení pestrého zásobníku osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovědi na otázky - jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro žáky i učitele. Praktické ukázky aktivit a pracovních textů, videozáznam ze školní praxe.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:RNDr. Hana Lišková a Mgr. Jan Horák
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Další termíny budou sděleny přihlášeným účastníkům. Osvědčení bude účastníkům předáno po absolvování celého kurzu. S sebou přineste přezůvky.
Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. duben 2018 22. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška na všechny termíny
9. květen 2018 22. duben 2018 12:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 506204 číslo vzdělávací akce 5-06-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích