Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 27. květen 2018 @ 07:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-2-05
     Praktická cvičení z geologie, mineralogie a petrologie Akce č. 1-07-2-05

Obsah: Možnosti výuky geologie, mineralogie a petrologie na základní škole. Konkrétní náměty na laboratorní cvičení z mineralogie, paleontologie a petrologie, ukázky realizace vycházek, exkurzí a projektů s tematikou neživé přírody, příklady výukových materiálů, zdroje informací. Seznámení s nově zaváděnou soutěží - Geologická olympiáda.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:PhDr. Ivo Králíček a Bc. Dominik Miškář
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. červen 2018 31. květen 2018 12:00 - 16:15 hodin PřF UHK, Hradecká 1285, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107205 číslo vzdělávací akce 1-07-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích