Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-04
     Rozvoj čtenářství na 2. stupni ZŠ. Vedení záznamů o četbě Akce č. 1-03-1-04

Obsah: Práce s tématy čtenář, čtenářství, vnější a vnitřní faktory ovlivňující rozvoj čtenářství, vedení záznamů čtenáře (čtenářské portfolio), možnosti práce s přečtenou knihou. Ukázka práce se Zápisníkem knihomolíka jako inovativní alternativou k vedení čtenářského deníku, využívající metody práce s textem, směřující k rozvoji čtenářských kompetencí. Ukázka možností využití různých metod práce s textem. Ukázky příkladů k vedení záznamů o četbě a jejich využití učitelem a žákem, praktické náměty pro rozvoj čtenářství žáků.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Zdeněk Dlabola
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 550 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103104 číslo vzdělávací akce 1-03-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích